Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Přípravné kurzy ke zkouškám

V našich přípravných kurzech ke zkouškám se pokročilí studenti intenzivně připravují na zkoušky německého jazyka Zertifikat Deutsch, TestDaf a DSH. V návaznosti na to provádíme odpovídající modelovou zkoušku. U nás získané certifikáty z německého jazyka jsou uznávány podniky, institucemi i úřady.

Zertifikat Start Deutsch A1
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A1 je ukončení studijního stupně A1 s absolvováním zhruba 200 vyučovacích hodin.

Zertifikat Start Deutsch A2
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A2 je ukončení studijního stupně A2 s absolvováním zhruba 200 vyučovacích hodin.

TestDaf
Zertifikat Deutsch
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Zertifikat Deutsch je ukončení studijního stupně B1 s absolvováním zhruba 600 vyučovacích hodin.
V našem přípravném kurzu Zertifikat Deutsch absolvujete studijní stupně A1 - B1 a budete intenzivně připravováni na obsahy zkoušky.

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce TestDaf TDN 3 je jazyková úroveň studijního stupně B2 s absolvováním zhruba 700 vyučovacích hodin, 750 vyučovacích hodin pro připuštění ke zkoušce TestDaf TDN 4 (B2.2 - C1.1) a 800 vyučovacích hodin pro připuštění ke zkoušce TestDaf TDN 5 (C1).

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce DSH1 je jazyková úroveň studijního stupně B2 s absolvováním zhruba 700 vyučovacích hodin, 800 vyučovacích hodin pro připuštění ke zkoušce DSH2 (C1) a 900 vyučovacích hodin pro připuštění ke zkoušce DSH3 (C2).

V našem přípravném kurzu TestDaf a DSH absolvujete studijní stupně B2 - C2.

Termíny a rozvrh vyučování
Do našich kurzů ke zkouškám je možné se zapisovat v průběhu celého roku.
Podle poptávky se kurzy konají formou individuální výuky, výuky „1 na 2“ nebo v malých skupinách.
Pro malé skupiny nabízíme varianty dopoledních intenzivních kursů nebo večerních kursů po zaměstnání.

Další informace:
TestDaf - ein zentraler, standardisierter Test für Deutsch als Fremdsprache
DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang