Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Skupinové programy

Atraktivní kombinaci dopolední výuky němčiny a odpoledního kulturního vyžití nabízejí naše skupinové programy pro volný čas dětí a mládeže, pro školní výlety a studentské zájezdy.

Vzdělávací a volnočasový charakter studijních cest pro mladé lidi se tímto speciálním programem ještě dodatečně zhodnocuje, protože všem zúčastněným nabízí kulturní a učební zážitky, které mají v neposlední řadě i motivační účinek.

Výuka je upravena podle věku účastníků a jejich předchozích znalostí.

Vyučovací doba
Pondělí - Pátek 9.00 - 12.15 hodin 4 VJ denně / 20 VJ týdenně     (1 VJ = 45 min.)

Náplň kurzů a služby

  • bezplatný rozřazovací test
  • výuka v malých skupinách od 4 účastníků
  • názorné učební materiály
  • aktuální témata výuky, související se životem
  • aktuální informace o Německu (kultura, společnost, tradice atd.)
  • průběžné testy
  • Certifikát DSD
  • multimediální učební pomůcky
  • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD & video
  • WiFi zdarma

Rádi Vám připravíme individuální nabídku. Těšíme se na Váš dotaz.