Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Náš filozofie

Učení začíná u dobrého pocitu

Německá jazyková škola v Drážďanech (Deutsche Sprachschule Dresden, DSD) je škola s šarmem a charakterem, která školu vlastně vůbec nepřipomíná. Styl a estetičnost individuálně upravených učeben vytvářejí vřelou a příjemnou atmosféru, ve které se všichni cítí dobře. To je důležitý předpoklad pro pozitivní zkušenost s učením.

Komunikace znamená spoluutváření

DSD není místem pro konzumaci, ale komunikaci. Žáci vlastním přičiněním spoluutvářejí výuku prostřednictvím dialogů, prezentací, krátkých přednášek atd. Tím se od samého začátku učí odbourávat zábrany při mluvení cizím jazykem a rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti v německém jazyce.

Čím menší skupina žáků, tím větší efektivnost učení

Ve velkých skupinách se jednotlivec snadno ztratí. Může se přitom ale také dobře učit? V malých, maximálně 5 - 8 skupinách v DSD je každý žák nucen k větší aktivitě, ale zároveň se mu také dostává větší podpory od učitele. Individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi kurzu je v DSD základním principem.

Analogové i digitální technologie jako pomoc při výuce

Základní vybavení pro výuku představují učební materiály (učebnice, pracovní sešit, audio CD), které jsou certifikované podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Optimálním doplňkem těchto základních učebních materiálů je interaktivní software (jazyková laboratoř, pravopis, mluvnické testy), se kterým mohou žáci pracovat i po vyučování.

Drážďany – město historické i moderní

Drážďany nemají pouze známý kostel Panny Marie (Frauenkirche). Kompletně restaurovaná historická část města s památnými stavbami shlíží přes Labe na neméně atraktivní novou část města s její originální uměleckou a kulturní scénou. Dvě fascinující městská centra a malebné okolí vytvářejí působivý rámec i pro kurzy němčiny na DSD.