Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Metodika

Naše interaktivní výuka je založena na přímé a komunikativní učební metodě, která podporuje dynamiku skupiny i koncentraci a motivaci každého jednotlivého účastníka.

Naší zásadou je učení bez stresu. Různé typy učících se účastníků jsou oslovovány různým způsobem a různými „kanály“. Účastník neustále zůstává středem zájmu.

Pravidelné měření výkonu účastníkům umožňuje kompletně poznávat jemnosti německé gramatiky, která jim je zprostředkovávána formou živé podoby výuky.

Účastníci jsou na základě citlivé komunikace od první vyučovací hodiny povzbuzováni k tomu, aby se vyjadřovali v novém jazyce. Při hrách na otázky a odpovědi a v předvádění malých rolí, při kterých je nutno „mluvit s patra“, velice rychle překonávají ostýchavost a své přirozené vnitřní zábrany. Tempo řeči a stále rostoucí slovní zásoba (slovíčka, idiomy, rčení) se vzájemně kompenzují pravidelným opakováním.

Multimediální učební pomůcky podporují účastníky v tom, aby si formou hry osvojovali schopnost poslouchat a mluvit. Pomocí používání audia a videa se učí vnímat a napodobovat autentické jazykové vzory.

Za účelem vlastní kontroly a jazykové analýzy zpracovávají účastníci samostatně krátké dialogy a scénky, které jsou nahrané na kazetě nebo na videu. Získávají tak cit pro vlastní jazykové chování a dokáží sami poznávat a opravovat chyby.

Tématické výukové výlety činí z učební látky zážitek z jazyka s velmi vysokou studijní hodnotou. Společné nakupování na týdenních trzích, poznávání města při používání veřejných dopravních prostředků, prohlídky závodů, návštěvy tématických výstav a mnohé dalších akce zpřístupňují společenský a kulturní život přímo na místě a účastníky přivádí do přímého kontaktu s místními obyvateli. Získané jazykové znalosti se při tom uplatňují bezprostředně a účelově.

Výuka se koná v německém jazyce při používání glosářů a slovníků.