Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Učební osnova


Naše učební osnova je založena na studijních stupních A1 - C2 "Společného evropského referenčního rámce". Toto pojetí výuky vám umožní hned od začátku důsledně a bez mezer rozvíjet své znalosti německého jazyka.

Stupeň Literatura Zkoušky

Rozřazovací test

Před tím, něž u nás začně váš kurz německého jazyka, vás požádáme, abyste bez cizí pomoci vyplnili naš rozřazovací test, který zahrňují úroveň jazykových znalostí studijních stupňů A1 - B2. Tímto způsobem již předem určíme studijní stupeň, jenž pro vás bude vhodný.


Test lekce

Každá lekce je zakončena testem, který vám i nám slouží jako kontrola studijních cílu a napomáhá zvládnout každý úsek studia kompletně a bez mezer.


Zkouška studijního stupně

Pro účely dokumentace vašeho osobního studijního výsledku je každý stupeň studia zakončen zkouškou zameřenou na probrané části výuky. Úspěšné absolvování zkoušky studijního stupně vám umožní nastoupit do nejbližšího vyššího stupně studia.


Certifikát DSD

Každý účastník obdrží po úspěšně vykonané zkoušce studijního stupně certifikát studijního stupně Německé jazykové školy Drážďany (Lernstufen-Zertifikat der Deutschen Sprachschule Dresden) jako doklad o úrovni jazykových znalostí.


Učitelé

Náši učitelé jsou rodilí mluvčí s ukončeným studiem germanistiky, kteří úspěšně absolvovali v Německu uznávané pedagogické vzdělání.