Home | Kontakt | Impressum | Warunki | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Fonetyka & Retoryka

Kursem języka niemieckiego szczególnego rodzaju jest kreatywna nauka niemieckiej fonetyki i retoryki. Artyści zagraniczni angażowani na niemieckojęzycznych scenach opery i teatru znają potrzebę świetności wymowy niemieckiej, dającej swobodę brawurowego prezentowania tekstu przed krytyczną publicznością.

Oferowane przez nas kursy fonetyki i retoryki skierowane są przede wszystkim do tych wszystkich, którzy uzależnieni są zawodowo od bezbłędnej wymowy niemieckiej, szerokiego słownictwa, trafnych sformułowań oraz swobody operowania językiem, jak np. artyści scen, biznesmeni, dziennikarze, naukowcy lub politycy. Na podstawie licznych tekstów zarówno klasycznych jak też współczesnych znajdą Państwo drogę do ich pełnego zrozumienia jak też osiągną umiejętność wyrazu niemieckojęzycznj sztuki wykładu czy przemówienia.

W celach ćwiczebnych oraz jako sprawdzian własnych zachowań językowych posługujemy się pomocami multimedialnymi jak software, webcam i video.

Terminy kursów & czas zajęć:
Zapisów na nasze kursy języka w życiu zawodowym można dokonywać całorocznie.
W zależności od popytu kursy prowadzone są w małych grupach, 1 do 2 lub tokiem indywidualnym.
Dla małych grup oferujemy wariant Kurs intensywny przed południem lub zajęcia po pracy – wieczorem.

Program kursu & nasze usługi: 

 • bezpłatny test kwalifikacyjny
 • przejrzyste materiały nauczania
 • Pogłębienie posiadanych umiejętności językowych
 • Praca nad tekstem klasycznym i wspąłczesnym(liryka, proza, przemówienia)
 • Cwiczenia fonetyczne, recytacje, wykład, prezentacja
 • Opracowywanie własnych tekstów (opowiadanie, wiersz, przemówienie)
 • Wystudiowanie oraz odegranie przedłożonych scenek, jak też własnego autorstwa
 • testy progresu
 • egzamin określający stopień znajomości języka z certyfikatem DSD
 • bezpłatne korzystanie z biblioteki szkolnej, w tym audio CD, DVD i filmy
 • bezpłatnye dostęp do internetu