Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Kurzy fonetiky a rétoriky

Kreativní výuka německé fonetiky a rétoriky představuje kurz němčiny zcela zvláštního druhu. Zahraniční umělci, kteří jsou angažováni v německých operních a činoherních divadlech, vědí, že pro to, aby bylo kritickému publiku možné mistrně podat umění vytvořené v německém jazyce, je nezbytný dokonalý jazykový projev.

Naše kurzy fonetiky a rétoriky jsou určeny pro každého, kdo je především ve svém profesním životě odkázán na bezchybnou německou výslovnost, bohatou slovní zásobu, jednoznačné formulace a obratné vyjadřování v přímé řeči, to znamená například pro umělce, obchodníky, novináře, vědce nebo politiky. Pomocí četných klasických i moderních textů si vytváříte porozumění a výrazové schopnosti pro umění přednesu a řečnické umění v německém jazyce.

Za účelem procvičování a prověřování vlastního jazykového chování se používají multimediální pomůcky, jako např. software, webová kamera a video.

Termíny a rozvrh vyučování
Do našich kurzů němčiny pro pracovní praxi je možné se zapisovat v průběhu celého roku.
Podle poptávky se kurzy konají formou individuální výuky, výuky „1 na 2“ nebo v malých skupinách.
Pro malé skupiny nabízíme varianty dopoledních intenzivních kurzů nebo večerních kursů po zaměstnání.

Náplň kurzů a služby:

 • bezplatný rozřazovací test
 • názorné učební materiály
 • rozšiřování stávající jazykové úrovně
 • obsahové zpracovávání klasických a moderních textů(lyrika, próza, hovory)
 • fonetická cvičení, recitace, přednesy
 • skládání vlastních textů (krátké příběhy, básně, hovory)
 • nacvičování a předvádění zadaných i samostatně napsaných scének
 • vypracování a představení osobního a profesního profilu
 • zkouška s certifikátem DSD
 • multimediální učební pomůcky
 • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD & video
 • přístup k vysokorychlostnímu internetu a telefon v celém Německu bezplatně