Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Koncepcja nauczania


Nasza interkulturowa koncepcja dydaktyczna bazuje na poziomach biegłości A1-C2 "Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych". Umożliwia ona uczącemu się konsekwentne i spójne rozwijanie biegłości językowej.

Poziom Literatura Egzamin

Test kwalifikacyjny

Przed rozpoczęciem kursu języka niemieckiego u nas, prosimy Państwa o wypełnienie samodzielne i bez pomocy naszego testu kwalifikacyjnego, obejmującego wymagania poziomów biegłości A1 - B2. Daje nam to możliwość dobrania Państwu pasującego kursu na odpowiednim poziomie biegłości.


Testy progresu

Każda lekcja zakończony jest sprawdzianem, służącym Państwu oraz nam jako kontrola postępów, jak również pomaga zapobiec powstawaniu luk w materiale poszczególnych odcinków kursu.


Egzamin poziomu biegłości

W celu udokumentowania osobistego sukcesu Państwa w nauce, każdy z poziomów biegłości kończy się egzaminem, obejmującym program danego poziomu. Pozytywnie zdany egzamin poziomu biegłości umożliwia Państwu zapisanie się na kolejny poziom wyższy.


Certyfikat DSD

Każdy Słuchacz otrzymuje po pozytywnie zdanym egzaminie biegłości językowej Certyfikat poziomu biegłości Deutsche Sprachschule Dresden, jako dowód nabytych umiejętności i biegłości językowej.


Nauczyciele

Nasi nauczyciele posiadają ukończone studia filologii germańskiej i dyplom pedagogiczny uznawany w całych Niemczech.