Home | Kontakt | Impressum | Warunki | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Metoda

Prowadzone przez nas zajęcia mają charakter interaktywny w oparciu o metodę bezpośrednią i komunikatywną. Sprzyja ona wzmożeniu dynamiki grupy jak i koncentracji, a także motywacji poszczególnych słuchaczy.

Nauka bezstresowa to nasza zasada. Pod uwagę bierzemy zróżnicowanie typów uczącego się i staramy się dotrzeć do każdego z nich drogą wielokanałową.

Słuchacz pozostaje niezmiennie w ośrodku naszego zainteresowania.

Dzięki pełnemu empatii podejściu do Słuchacza ośmielamy go, poczynając już od pierwszej lekcji, do wyrażania myśli w nowopoznawanym języku. W grach na pytania i odpowiedzi ułatwiamu mu szybkie przełamanie nieśmiałości oraz barier wewnętrznych.

Tempo mówienia i postęp wzrostu zasobu słownictwa (słówka, wyrażenia, idiomy) kompensuje regularne powtarzanie.

Przeprowadzana przez nas regularna kontrola postępów umożliwia Słuchaczowi pełne i pozbawione luk przyswajanie tajników gramatyki niemieckiej, wprowadzanej na zajęciach w żywy sposób.

Multimedialne pomoce naukowe z lekkością ułatwiają Słuchaczowi rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Stosując na zajęciach technikę audio i video wspomagamy u Słuchacza percepcję języka oraz naśladownictwo autentycznych wzorców językowych.

Mając na celu samokorektę i analizę językową Słuchacze samodzielnie opracowują krótkie scenki, które rejestrujemy na kasecie audio lub video. W ten sposób uzyskują wyczucie języka, jak też mają możliwość rozpoznania i korekty własnych błędów.

Wycieczki wiążące się z tematem zajęć czynią z nauki języka przeżycie go, co posiada wysokie znaczenie dydaktyczne. Wspólne robienie zakupów na targu, zwiedzanie miasta, korzystając ze środków transportu publicznego, zwiedzanie rozmaitych zakładów przemysłowych, wielorakich wystaw itp. itd. zapoznaje Słuchacza w bezpośrednim kontakcie z miejscową ludnością z życiem społecznym i kulturalnym. Słuchacz stosuje odrazu na miejscu nowonabytą znajomość języka w celowy sposób.

Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim przy użyciu glosarów oraz słowników.