Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Metody dydaktyczne


Prowadzone przez nas zajęcia mają charakter interaktywny w oparciu o metodę bezpośrednią i komunikatywną. Sprzyja ona wzmożeniu dynamiki grupy jak i koncentracji, a także motywacji poszczególnych słuchaczy.

Nauka bezstresowa to nasza zasada. Pod uwagę bierzemy zróżnicowanie typów uczącego się i staramy się dotrzeć do każdego z nich drogą wielokanałową.

Słuchacz pozostaje niezmiennie w ośrodku naszego zainteresowania.


Dzięki pełnemu empatii podejściu do Słuchacza ośmielamy go, poczynając już od pierwszej lekcji, do wyrażania myśli w nowopoznawanym języku. W grach na pytania i odpowiedzi ułatwiamu mu szybkie przełamanie nieśmiałości oraz barier wewnętrznych. Tempo mówienia i postęp wzrostu zasobu słownictwa (słówka, wyrażenia, idiomy) kompensuje regularne powtarzanie.

Przeprowadzana przez nas regularna kontrola postępów umożliwia Słuchaczowi pełne i pozbawione luk przyswajanie tajników gramatyki niemieckiej, wprowadzanej na zajęciach w żywy sposób.


Multimedialne pomoce naukowe z lekkością ułatwiają Słuchaczowi rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Stosując na zajęciach technikę audio i video wspomagamy u Słuchacza percepcję języka oraz naśladownictwo autentycznych wzorców językowych.

Mając na celu samokorektę i analizę językową Słuchacze samodzielnie opracowują krótkie scenki, które rejestrujemy na kasecie audio lub video. W ten sposób uzyskują wyczucie języka, jak też mają możliwość rozpoznania i korekty własnych błędów.