Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Němčina pro pracovní praxi

V našich kurzech němčiny pro pracovní praxi získáte jazykové schopnosti potřebné k profesnímu uznání v Německu. Kurzy splňují požadavky jazykového vzdělání dle „Společného evropského referenčního rámce“ (SERR) a jsou tematicky přizpůsobené jazykovým potřebám všeobecného i specifického profesního a pracovního světa.

U nás získané certifikáty z německého jazyka odpovídají schvalovacím předpisům pro Německo a jsou uznávány úřady i podniky.

Termíny a rozvrh vyučování
Do našich kurzů němčiny pro pracovní praxi je možné se zapisovat v průběhu celého roku.
Podle poptávky se kurzy konají formou individuální výuky, výuky „1 na 2“ nebo v malých skupinách.
Pro malé skupiny nabízíme varianty dopoledních intenzivních kurzů nebo večerních kursů po zaměstnání.

Náplň kurzů a služby:

 • bezplatný rozřazovací test
 • názorné učební materiály
 • zabývání se tématy ze světa práce a povolání
 • zpracovávání podkladů uchazečů o zaměstnání (průvodní dopisy, životopisy)
 • telefonické rozhovory a pohovory uchazečů ve formě předvádění přidělených rolí
 • rozhovory z každodenního pracovního života formou předvádění přidělených rolí
 • jazyková příprava na specifické oblasti povolání a obory
 • psaní a překládání obchodní korespondence
 • poznávání odborné slovní zásoby a jazykového vyjadřování specifického pro profesi
 • příprava na odborné zkoušky v německém jazyce
 • zapoznawanie z aktualną wiedzą o Niemczech w aspektach: ekonomii, kultury i socjologii
 • týdenní testy zaměřené na studijní cíle
 • zkouška s certifikátem DSD
 • multimediální učební pomůcky
 • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD & video
 • přístup k vysokorychlostnímu internetu a telefon v celém Německu bezplatně